Välkommen

 

Barsebäcks Gods är beläget i en byggd med en uråldrig historia och har varit i den Hamiltonska släktens ägo sedan 1743, då det förvärvades genom köp av fältmarskalk greve Gustaf David Hamilton. Han älskade sitt Barsebäck och gjorde det till fideikommiss 1767 för att kunna hålla egendomen intakt inom familjen. Den nuvarande huvudbyggnden har inspirerats av av den holländska renässansen som är väl representerad bland de äldre skånska byggnadsverken.

 

Tidigare har flertalet välkända släkter ägt gården, men det är under släkten Hamiltons styre den har blomstrat till det vinstgivande företag det är idag. Under släkten Hamiltons innehav har Barsebäck utvecklats till ett mönsterjordbruk av hög klass och har till exempel belönats med Justus von Liebig -priset år 1967, något som är en enorm prestation inom jordbruk. Utöver jordbruket är huvudverksamheterna skogsbruk, viltvård, fastigheter och även sedan en tid tillbaka vindkraft.

 

Nuvarande innehavare är den nionde ur släkten Hamilton.

 

 

 

 

Copyright Barsebäcks Gods