10

Lantbruk under eget bruk. Jordart


Barsebäck ligger på en halvö, varav följer att strandremsa på mellan 100 och 300 meter. Jorden är synnerligen lätt på sina ställen där. Innanför denna remsa undergår jordarten en gradvis förändring in mot halvöns centrum från mycket mullrik sandjord på lerbotten till lättleta i halvöns centralare delar.

 

Barsebäcks Gods


Till huvudgården, som 1937 endast var 299 hektar stor, har det under åren lagts till ett stort antal tidigare utarrenderade större gårdar. Idag arrenderar godset endast ut mindre arealer till lantbrukare som odlar majs och vall.


Godset har goda lagringsmöjligheter för både konstgödsel, halm till halmpannan och utsäde.

På huvudgården finns maskinhallar, verkstad, halmpanna, halmlager samt ett silotorn på 52 meter med två varmluftstorkar med en torkkapacitet med en torkkapacitet på 24 ton per timme. Lagringskapaciteten är 50 000 dt i den gamla silon och 22 000 dt iden nya, varav 7 000 dt med självfall.


Det har även byggts till planlagring med luftning för bl.a. gräsfrö samt tre stycken silos á 1 000 ton/ styck. Totalt kan 10 000 ton spannmål lagras på Barsebäck.


Barsebäck har ett samarbetsavtal sedan många år med Fjärrestadtorps gård uppe vid Vallåkra. Utöver det så äger Barsebäck mark vid Landskrona i Örja sedan 2005.


Fördelen med de utspridda jordarna är att lägligheten då det går att så kontra skörda kan variera mycket mellan de olika områdena, vilket gör att jordbruket kan skötas väldigt rationellt då växtföljden är gemensam för hela driften och skiftesstorlekarna är i genomsnitt på ca 150 ha.


På gården finns också godskontoret där all administration sköts från.


Barsebäck använder sig bl.a. av Lean produktion för att effektivisera driften på gården.


Den totala personalstyrkan som jobbar på Barsebäck uppnår till 10 personer som mest vid högsäsong.

 

   

Arealer

 

Barsebäcks Gods:

1 338 ha

 

Örja lantbruk:

460 ha

 

Skötselavtal

 

Fjerrestadtorp:

295 ha

 

Total areal:

2 093 ha under plog

 

Det odlas:

Sockerbetor, maltkorn, vete, raps, majs, gräsfrö, konservärtor, potatis, morötter, bladpersilja och spenat.


Det varierar från år till år vad som odlas beroende på lönsamheten.

10

 

 

Copyright Barsebäcks Gods