10

Barsebäcks Gods idag

 

En känd vy för boende kring Öresund är det två kärnkraftsreaktorerna belägna mellan Lundåkra- och Lommabukten. Tittar man lite norröver kompletteras vyn med siluetten av ett stort spannmålstorn tillhörande Barsebäcks Gods som således är belägen vid Öresund ett par km norväst om Löddeköpinge.

 

Barsebäcks Gods har en mycket lång och rik historia som sträcker sig från 1300-talet fram till 1743 då gården kom i den Hamiltonska släktens ägo där den har blivit kvar och förvaltas idag av greve Christoffer Hamilton.

 

Barsebäcks Fideikommiss AB

 

Barsebäcks Gods drivs i form av ett Fideikommiss AB och omfattar drygt 1800 hektar åkermark och 1400 hektar skogsmark, samt skötselavtal för Fjärrestadtorp. Till Barsebäcks Fideikommiss AB hör ett fyrtiotal bostadshus.

 

Barsebäcksföretagen AB

 

Driften av Barsebäcks Gods sker i ett driftsbolag som heter Barsebäcksföretagen AB. Bolaget har ca 10 personer anställda och driver i huvudsak traditionell skånsk växtodling på omväxlande mullrik sandjord och lättlera.

 

Karakteristiskt för Barsebäcks Gods är den 50 meter höga silon. I silon rymms torkanläggningen och lagringsutrymme för 5000 ton spannmål. Silon togs i bruk 1968 och är idag fullt modern efter diverse uppgraderingar.

 

På Barsebäcks Gods finns en halmeldningsanläggning med en halmpanna på 1 megawatt och ett vindkraftverk med en effekt på 500 kilowatt.

   

10

 

 

Copyright Barsebäcks Gods