10

Skogsbruk

Skogsbruk

 

I norra Skåne i närheten av Ljungbyhed äger fideikommisset 1 300 ha skogsmark med en medelkubikmassa av 168 m3 per ha skogsmark. Skogen har varit med godset sedan det köptes.

 

Vindkraft

 

Sommaren 1994 togs ett beslut att bygga ett vindkraftverk på Barsebäck. Tanken att bygga väcktes till liv 1992 när vi insåg hur mycket energi som förbrukads. Men först två år senare blev det lönsamt att investera i vindkraft. Detta på grund av att staten genom NUTEK gav bidrag med 35% av investerings- kostnaden samt att man höjt elpriset.

 

Barsebäcksföretagen AB och Billeberga-Dösjebro Kraft AB bildade tillsammans ett bolag som heter Billeberga-Barsebäck Vindkraft AB. Idag äger dock Barsebäck 100% av vindkraftverket.

 

Barsebäck 3

 

Vindkraftverket är ett Vestas 39 - 500 KW med ett 40 meter högt torn. Verket skall producera 1 150 000 KWh per år, vilket motsvarar uppvärmning av ca 50 st hus. Totalkostnaden för verket var 2 400 000 kr efter bidrag från staten. All producerad kraft säljs direkt ut på nätet. Barsebäcks Gods är vindkraftverk bra för att så kallat vara självförsörjande på el.

 

På marken vid Örja utanför Landskrona står hösten 2012 tre stycken nya vindkraftverk. Dessa byggs av Eon.

 

   

Barsebäck III

10

 

 

Copyright Barsebäcks Gods